WARUNKI REZERWACJI, ZMIAN ORAZ REZYGNACJI

 

1. WARUNKI REZERWACJI

1.1. Rezerwacji można dokonać:

- telefonicznie;

- pisemnie: poprzez e-mail lub przez stronę internetową – formularz (w takim przypadku konieczne jest potwierdzenie rezerwacji przez Ośrodek).

1.2. Osoba dokonująca rezerwacji (Zamawiający) zobowiązana jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia, zgodnie z informacjami przekazanymi ustnie podczas rozmowy z pracownikiem Biura Rezerwacji  lub zawartymi w wiadomości potwierdzającej rezerwację. Zadatek musi wpłynąć na konto ośrodka w ciągu 7 dni od daty od potwierdzenia przez Ośrodek możliwości rezerwacji miejsc.

W niektórych przypadkach (bliski termin pobytu lub kończące się miejsca w Ośrodku na dany termin) Ośrodek ma prawo skrócić termin wpłaty zadatku poniżej jednego tygodnia.

1.3. Wpłata zadatku oznacza akceptację „Warunków rezerwacji” dostępnych na www.zakopiec.pl oraz www.tatrzanska.eu.

1.4. Wpłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny usługi, zgodnej z potwierdzeniem rezerwacji.

1.5. O otrzymaniu zadatku Ośrodek poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany w trakcie dokonywania  rezerwacji. Równocześnie zostanie przesłane do Zamawiającego „Skierowanie -potwierdzenie rezerwacji” pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

1.6. Wysłane „Skierowanie - potwierdzenie rezerwacji” stanowi umowę między Zamawiającym a Ośrodkiem. Zawiera ono  informacje o rozliczeniu i płatnościach oraz wszelkie informacje praktyczne, dotyczące pobytu oraz Ośrodka. Wszystkie wymienione informacje dostępne są również na www.zakopiec.pl oraz www.tatrzanska.eu, w zakładce „warunki rezerwacji”.
1.7. Dopłatę końcową, zgodnie z informacją podaną na „Skierowaniu - potwierdzeniu rezerwacji” należy uiścić najpóźniej  do 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

1.8. Brak terminowych wpłat upoważnia Ośrodek do anulacji rezerwacji ze względu na niedopełnienie warunków umowy.

1.9. Podany w potwierdzeniu termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa  Ośrodek nie zwraca wpłaconych środków.

 

2. ZMIANA REZERWACJI

2.1. W przypadku zmiany terminu przez Zamawiającego,  niezależnie od tego, na jak długo przed przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:

- miejsca zostaną sprzedane -  zadatek zostaje przeksięgowany na poczet nowego terminu;

- miejsc nie uda się sprzedać - zadatek zostaje potrącony w całości.

Powyższa zasada nie obowiązuje jedynie w przypadku dokonania zmiany powyżej 30 dni przed przyjazdem i nie później niż jeden tydzień po dokonaniu rezerwacji.

2.2. Zmiana Uczestników jest bezpłatna (należy ją zgłosić najpóźniej dzień przed przyjazdem).

 

3. REZYGNACJA

3.1. W przypadku rezygnacji  przez Zamawiającego: niezależnie od tego, na jak długo przed przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:
- miejsca zostaną sprzedane -  zadatek zostaje zwrócony Zamawiającemu, po potrąceniu 35 zł za osobę (koszty manipulacyjne);

- miejsc nie uda się sprzedać - zadatek (30% wartości zamówienia) zostaje potrącony w całości.

3.2.  Ewentualne sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

3.3. Niestawienie się Klienta w Ośrodku w zarezerwowanym terminie jest uznawane za niedojazd i skutkuje potrąceniem całkowitej wpłaty.

LOKALIZACJA

Ośrodek Wypoczynkowy „ZAKOPIEC”
ul. Jaszczurówka 23c
34-500 Zakopane

Polityka prywatności

KONTAKT

tel.                      + 48 18 20 114 11
tel. PLUS           + 48 601 449 250

tel. ORANGE      +48 507 035 901


e-mail:  biuro@zakopiec.pl

KONTO BANKOWE

BANK PEKAO S.A.
numer: 89 1240 5165 1111 0000 5228 0382
SWIFT CODE: PKO PPL PW
Odbiorca: Ośrodek Wypoczynkowy

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon
  • Twitter Social Icon