top of page

WARUNKI UCZESTNICTWA:  REZERWACJI, ZMIAN ORAZ REZYGNACJI

 

1. WARUNKI REZERWACJI

​1.1. Rezerwacji można dokonać:

- telefonicznie: poniedziałek – piątek 8-20:00 oraz sobota 9-14:00

- mailowo: e-mail: biuro@zakopiec.pl

1.2. Osoba dokonująca rezerwacji (Zamawiający) zobowiązana jest do wpłaty zadatku w wysokości: 30% wartości zamówienia lub 400 zł/os w przypadku turnusu z dofinansowaniem PFRON, zgodnie z informacjami zawartymi w SMS-ie z potwierdzeniem rezerwacji, który Zamawiający otrzyma niezwłocznie po jej dokonaniu. Zadatek musi wpłynąć na konto Ośrodka w terminie wskazanym w SMS-owym  potwierdzeniu (zwyczajowo do 7 dni od daty rezerwacji; w niektórych przypadkach, np. bliski termin pobytu lub kończące się miejsca w Ośrodku: w terminie krótszym niż 7 dni).

1.3. Wpłata zadatku oznacza akceptację niniejszych „Warunków uczestnictwa” dostępnych pod linkiem podanym w SMS-owym potwierdzeniu rezerwacji oraz na www.zakopiec.pl i www.tatrzanska.eu.

1.4. Wpłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny usługi, zgodnej z potwierdzeniem rezerwacji.

1.5. O otrzymaniu zadatku Ośrodek poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany      w trakcie dokonywania  rezerwacji.

1.6. Wszelkie informacje praktyczne, dotyczące pobytu oraz Ośrodka są dostępne na www.zakopiec.pl i www.tatrzanska.eu.
1.7. Dopłatę końcową, zgodnie z informacją podaną w SMS-owym potwierdzeniu rezerwacji należy uiścić najpóźniej  do 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu.

1.8. Brak terminowych wpłat upoważnia Ośrodek do anulacji rezerwacji ze względu na niedopełnienie warunków ze strony Zamawiającego.

1.9. Podany w potwierdzeniu termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa  Ośrodek nie zwraca wpłaconych środków.

 

2. ZMIANA REZERWACJI

2.1. W przypadku zmiany terminu przez Zamawiającego,  niezależnie od tego, na jak długo przed przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:

- miejsca zostaną sprzedane -  zadatek zostaje przeksięgowany na poczet nowego terminu;

- miejsc nie uda się sprzedać - zadatek zostaje potrącony w całości.

Powyższa zasada nie obowiązuje jedynie w przypadku dokonania zmiany powyżej 30 dni przed przyjazdem i nie później niż jeden tydzień po dokonaniu rezerwacji.

2.2. Zmiana Uczestników jest bezpłatna (należy ją zgłosić najpóźniej dzień przed przyjazdem).
2.3. Zmiany  należy  zgłaszać telefonicznie  w  godzinach  pracy  biura (poniedziałek – piątek 8-20:00, sobota 9-14:00) lub mailowo (decyduje data wysłania).

 

 

3. REZYGNACJA

3.1. W przypadku rezygnacji  przez Zamawiającego: niezależnie  od  tego, na  jak długo  przed  przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:
- miejsca zostaną sprzedane:   zadatek  zostaje  zwrócony  Zamawiającemu, po potrąceniu 50 zł za osobę (koszty  manipulacyjne)

- miejsc nie uda się sprzedać:  zadatek zostaje potrącony w całości
3.2. Zmiany należy zgłaszać telefonicznie w godzinach pracy biura (poniedziałek – piątek  8-20:00,  sobota  9-14:00) lub  mailowo (decyduje data wysłania).

3.3.  Ewentualne sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie, po pisemnym udokumentowaniu zdarzenia

3.4. Zgłoszenie rezygnacji w dniu przyjazdu lub niestawienie  się Klienta  w  Ośrodku w zarezerwowanym  terminie  jest  uznawane      

 za niedojazd i skutkuje potrąceniem całkowitej wpłaty.

4. REKLAMACJE

4.1. Każdemu klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji.

4.2. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać drogą pocztową, listem poleconym, na adres siedziby firmy:
OW "Tatrzańska" ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane.

4.3. Po rozpatrzeniu reklamacji, odpowiedź do Klienta zostanie wysłana nie później niż 30 dni od momentu otrzymania przez nas korespondencji reklamacyjnej.

plansza informacyjna PFR pion srodkowa.jpg
bottom of page