OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
KARAOKE w OW Zakopiec
KARAOKE w OW Zakopiec

kliknij na galerię

press to zoom
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
1/51
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
1/1
OW TATRZAŃSKA pokój 2 os
OW TATRZAŃSKA pokój 2 os

kliknij na galerię

press to zoom
OW TATRZAŃSKA pokój 2 os
OW TATRZAŃSKA pokój 2 os

kliknij na galerię

press to zoom
1/1
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
1/1

press to zoom

press to zoom
1/1
OW TATRZAŃSKA łazienka
OW TATRZAŃSKA łazienka

kliknij na galerię

press to zoom
OW TATRZAŃSKA łazienka
OW TATRZAŃSKA łazienka

kliknij na galerię

press to zoom
1/1
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
OW TATRZAŃSKA
OW TATRZAŃSKA

kliknij na galerię

press to zoom
1/1

WARUNKI REZERWACJI, ZMIAN ORAZ REZYGNACJI

 

1. WARUNKI REZERWACJI

1.1. Rezerwacji można dokonać:

- telefonicznie;

- pisemnie: poprzez e-mail lub przez stronę internetową – formularz (w takim przypadku konieczne jest potwierdzenie rezerwacji przez Ośrodek).

1.2. Osoba dokonująca rezerwacji (Zamawiający) zobowiązana jest do wpłaty zadatku w wysokości 30% wartości zamówienia, zgodnie z informacjami przekazanymi ustnie podczas rozmowy z pracownikiem Biura Rezerwacji  lub zawartymi w wiadomości potwierdzającej rezerwację. Zadatek musi wpłynąć na konto ośrodka w ciągu 7 dni od daty od potwierdzenia przez Ośrodek możliwości rezerwacji miejsc.

W niektórych przypadkach (bliski termin pobytu lub kończące się miejsca w Ośrodku na dany termin) Ośrodek ma prawo skrócić termin wpłaty zadatku poniżej jednego tygodnia.

1.3. Wpłata zadatku oznacza akceptację „Warunków rezerwacji” dostępnych na www.zakopiec.pl oraz www.tatrzanska.eu.

1.4. Wpłacony zadatek zostanie zaliczony na poczet ceny usługi, zgodnej z potwierdzeniem rezerwacji.

1.5. O otrzymaniu zadatku Ośrodek poinformuje Zamawiającego za pośrednictwem wiadomości SMS na numer telefonu podany w trakcie dokonywania  rezerwacji. Równocześnie zostanie przesłane do Zamawiającego „Potwierdzenie rezerwacji” pocztą elektroniczną.

1.6. Wysłane „Potwierdzenia rezerwacji” stanowi umowę między Zamawiającym a Ośrodkiem. Zawiera ono  informacje o rozliczeniu i płatnościach oraz wszelkie informacje praktyczne, dotyczące pobytu oraz Ośrodka. Wszystkie wymienione informacje dostępne są również na www.zakopiec.pl oraz www.tatrzanska.eu, w zakładce „warunki rezerwacji”.
1.7. Dopłatę końcową, zgodnie z informacją podaną na „Potwierdzeniu rezerwacji” należy uiścić najpóźniej  do 3 dni przed datą rozpoczęcia pobytu /wyjątkiem są turnusy sylwestrowe: dopłata końcowa najpóźniej 21 na dni przed rozpoczęciem turnusu/.

1.8. Brak terminowych wpłat upoważnia Ośrodek do anulacji rezerwacji ze względu na niedopełnienie warunków umowy.

1.9. Podany w potwierdzeniu termin pobytu jest wiążący dla obu stron. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa  Ośrodek nie zwraca wpłaconych środków.

 

2. ZMIANA REZERWACJI

2.1. W przypadku zmiany terminu przez Zamawiającego,  niezależnie od tego, na jak długo przed przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:

- miejsca zostaną sprzedane -  zadatek zostaje przeksięgowany na poczet nowego terminu;

- miejsc nie uda się sprzedać - zadatek zostaje potrącony w całości.

Powyższa zasada nie obowiązuje jedynie w przypadku dokonania zmiany powyżej 30 dni przed przyjazdem i nie później niż jeden tydzień po dokonaniu rezerwacji.

2.2. Zmiana Uczestników jest bezpłatna (należy ją zgłosić najpóźniej dzień przed przyjazdem).

 

3. REZYGNACJA

3.1. W przypadku rezygnacji  przez Zamawiającego: niezależnie od tego, na jak długo przed przyjazdem została ona zgłoszona, Ośrodek wystawia zwolnione miejsca do ponownej sprzedaży. Jeżeli:
- miejsca zostaną sprzedane -  zadatek zostaje zwrócony Zamawiającemu, po potrąceniu 35 zł za osobę (koszty manipulacyjne);

- miejsc nie uda się sprzedać - zadatek (30% wartości zamówienia) zostaje potrącony w całości.

3.2.  Ewentualne sytuacje losowe będą rozpatrywane indywidualnie.

3.3. Niestawienie się Klienta w Ośrodku w zarezerwowanym terminie jest uznawane za niedojazd i skutkuje potrąceniem całkowitej wpłaty.

4. REKLAMACJE

1,1. Każdemu klientowi przysługuje możliwość złożenia reklamacji.

2.1. Zgłoszenie reklamacji należy przesłać drogą pocztową, listem poleconym, na adres siedziby firmy: OW "Tatrzańska", ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane.

3.1. Po rozpatrzeniu reklamacji, odpowiedź do Klienta zostanie wysłana nie później niż 30 dni od momentu otrzymania przez nas korespondencji reklamacyjnej.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI

  1. Poprzez rejestrację lub zgłoszenie zakupu usługi na stronie internetowej http://zakopiec.pl oraz http://tatrzanska.pl, http://tatrzanska.com.pl , zgłoszenie się i wykupienie usług w biurze rezerwacji miejsc w naszych ośrodkach telefonicznie lub wysyłając e-mail, formularz rezerwacyjny, wysyłając formularz z zapytaniem o ofertę lub formularz subskrypcji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych frimy Ośrodek Wypoczynkowy "Tatrzańska" /właściciel OW Zakopiec i OW Tatrzańska/ oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji usług. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednakże brak danych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Ośrodek. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

  2. Poprzez dokonanie rezerwacji oraz wysyłając formularz rezerwacyjny, wysyłając formularz z zapytaniem o ofertę lub formularz subskrypcji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych firmy Ośrodek Wypoczynkowy "Tatrzańska" celem otrzymywania informacji handlowych oraz w celach marketingowych Ośrodków.

  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klienci mają prawo do wglądu, poprawiania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

  4. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wypoczynkowy "Tatrzańska" z siedzibą ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane

  5. Ośrodek Wypoczynkowy "Tatrzańska" zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w treści niniejszego regulaminu podczas funkcjonowania ośrodków w każdym momencie gdy zaistnieje taka potrzeba. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2020 r.

UŻYCIE MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH

  1. Zdarza się, że podczas pobytu w naszych ośrodkach wykonywane są fotografie indywidualne i grupowe oraz zdjecia obiektów lub pomieszczeń w środku. Zdjęcia te mogą zostać umieszczone na naszej stronie internetowej i/lub FB oraz materiałach promocyjnych. Klienci naszych ośrodków poprzez zakup usług wyrażają zgodę na fotografowanie oraz na możliwość publikacji swojego wizerunku na stronie internetowej i/lub FB oraz materiałach promocyjnych firmy Ośrodek Wypoczynkowy "Tatrzańska" /właściciel OW Tatrzańska i OW Zakopiec/.

plansza informacyjna PFR pion srodkowa.jpg