top of page

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodne z RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane dalej jako „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej tatrzanska.eu. jest Krzysztof Walczuk wykonujący/a działalność gospodarczą pod firmą Ośrodek Wypoczynkowy „Tatrzańska”, adres siedziby: ul. Jaszczurówka 23c, 34-500 Zakopane, adres do doręczeń: ul. Jaszczurówka 19, 34-500 Zakopane, NIP: 764-218-20-29, REGON: 492946581, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adres poczty elektronicznej: biuro@zakopiec.pl, dalej „Administrator”, będący/a jednoczeście Usługodawcą.

 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

A. wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Ta podstawa przetwarzania obejmuje między innymi konieczność zapewnienia bezpieczeństwa usługi tatrzanska.eu, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług i dopasowania ich do potrzeb i wygody użytkowników (np. personalizowanie treści w usłudze) jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych produktów i usług Administratora.

 

B. zawarcia lub wykonania umowy, której jesteś stroną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Umowa to, w naszym przypadku, regulamin usługi Tatrzanska.eu. Jeśli zatem w przypadku, gdy składasz u nas rezerwacje, to upoważnia nas do przetwarzania danych niezbędnych do stworzenia rezerwacji. Bez tej możliwości nie bylibyśmy w stanie zrobić rezerwacji.

 

C. po wyrażeniu odrębnej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji tekstowych drogą elektroniczną w celu marketingu bezpośredniego, w tym promocji naszych treści  – w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

  • Imię i nazwisko,

  • Adres e-mail,

  • Numer telefonu.

4. W przypadku konieczności dostarczenia naszych usług dane osobowe mogą być udostępniane operatorom mailingowym w celu realizacji newslettera (WIX.com.).

 

5. Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobnych służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści oraz analizowania ruchu na naszych stronach przez naszych partnerów (Google, Facebook, Instagram, Wix, Twitter).

 

6. Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

8. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie oznaczonych danych osobowych jest warunkiem realizacji usługi Tatrzanska.eu.

 

10. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych w ramach marketingu własnych produktów.

plansza informacyjna PFR pion srodkowa.jpg
bottom of page